|

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Referenssi Biokatu 10

Sujuvia vuokraneuvotteluita ja järkevöityä talotekniikkasuunnittelua LähiTapiolalle

3 miljardin kiinteistökantaa hallinnoiva LähiTapiola Kiinteistövarainhoito etsi tamperelaisen F-Medi Gamman toimitilakiinteistön vuokralaismuutoshankkeeseen osaavaa rakennuttajakonsulttia ja edunvalvojaa, ja kumppaniksi valikoitui tekijöiltään tuttu Joscon. Joscon sujuvoitti vuokralaisneuvotteluita muun muassa tarjoamalla keskustelujen pohjaksi luotettavan kustannusarvion. Talotekniikkasuunnitteluun laajentuneen yhteistyön ansiosta teknistä toteutusta järkeistettiin niin, että vuokralaisen tarpeet täyttyivät pienemmillä kustannuksilla.

 

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon hankkeissa tilaajaedustajana toimivan kiinteistöpäällikkö Joonas Vuonion vastuulla ovat kiinteistökannassa tapahtuvat korjaus- ja vuokralaismuutostyöt sekä hankkeisiin parhaiden rakennuttajien ja suunnittelijoiden valitseminen. Koska Vuoniolla itsellään ei juuri ollut aiempaa kokemusta Tampereen aluemarkkinasta ja paikallisista urakoitsijoista, arvosti hän Josconin tapaa hoitaa kilpailutus- ja sopimusvalmistelut itsenäisesti ja tarjota tilaajalle selkeät kokonaisuudet hyväksyttäviksi.

Kiinteistökehityshankeen sopimusneuvottelut koskivat aluksi vain kiinteistön 1. kerroksen tiloja, mutta tarve laajeni myös 5. ja 7. kerrokseen kattaen yhteensä 1130 m² muutospinta-alaa. Maaliskuussa 2023 valmistuvassa hankkeessa uusitaan kaikki tilojen rakenne- ja talotekniikka.

Top 3 - Parasta Josconilla

1

Ketteryys ja joustavuus. Ketteryys tulee osittain pienuudesta ja halusta vastata asiakkaan tarpeisiin

2

Palvelualttius.

3

Tilaajan tarpeiden ymmärtäminen. Ymmärretään tilaajan näkökulma ja kustannusraamit, eikä lähdetä liiaksi vuokralaisen vietäväksi.

Lue lisää palveluista

Pitäviä kustannusarvioita vuokrasopimusneuvotteluihin

Vuonion mukaan Joscon tarjosi vuorasopimusneuvotteluihin tuikitarpeellista teknistä neuvonantoa ja kustannustietoutta, jonka pohjalta tilaaja pystyi itse arvioimaan kannattavuutta.

– Aikataulupaineesta ja alun hankkeen pullataikinamaisesta paisumisesta huolimatta josconilaiset pystyivät reagoimaan nopeasti. Jo aikaisessa vaiheessa annetut kustannusarviot ovat näin projektin loppupuoleltakin katsottuna pitäviä. Neuvotteluihin ei jäänyt harmaita alueita, vaan Joscon auttoi yksilöimään selkeästi työt, mitä vuokralainen edellytti meidän teettävän, Vuonio kiittelee.

LähiTapiola logo

Ei tehdä uutta vain tekemisen ilosta

LähiTapiolan Kiinteistövarainhoidon toimesta oli jo ennalta tutkittu taloteknisiä seikkoja, mutta projektin edetessä päädyttiinkin tilaamaan Josconilta myös LVI-talotekniikkasuunnittelua.

Josconin suunnitelman ansiosta kiinteistössä pystyttiin hyödyntämään olemassa olevia ilmanvaihtokanavia. Näin pystyttiin järkevöittämään työt vastaamaan asiakkaan tarpeita ja haluttu laatutaso saavutettiin vähemmillä euroilla.

– Vaikka suunnittelijan onkin helpompi piirtää tyhjästä uudet iv-kanavat, on olemassa olevan tekniikan huomioiminen ja hyödyntäminen paitsi kustannustehokas myös vastuullinen teko. Miksi tehdä uutta vain tekemisen ilosta ja uusia toimivia järjestelmiä? Vuonio hämmästelee.

Hankkeen loppumetreillä uusia yhteisiä hankkeita on jo vireillä. Kun sopivia hankkeita tulevaisuudessa ilmaantuu, tukeutuu LähiTapiola Vuonion mukaan varmasti jatkossakin Josconiin.

Tilaajan kannalta hanke on ollut melko huoleton. Voin antaa Josconille tehtävän, toivottaa hyvää matkaa ja olla yhteydessä taas, kun hankkeen edistämiseksi pitää tehdä uusia päätöksiä.

– Joonas Vuonio, LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon kiinteistöpäällikkö

 

Lue lisää LähiTapiola Kiinteistövarainhoidosta: lahitapiola.fi


Merus Power

Merus Power Oyj – Neuvonantopalvelut

Merus Power Oyj Neuvonantopalvelut: Kokonaisvaltaista neuvonantoa ja hankejohtamista asiakkaan tarpeet tunnistaen. Lue referenssistä yhteistyöstä.

Alma Media Oyj tilahallintopalvelut

Alma Media Oyj tilahallintopalvelut: Laadukasta toimitila- ja hankejohtamista asiakkaan ja käyttäjän tarpeet tunnistaen. Lue referenssistä yhteistyöstä.

© Joscon Oy 2024
× Ota yhteyttä