|

Merus Power Oyj – Neuvonantopalvelut

Merus Power

Kokonaisvaltaista neuvonantoa Merus Power Oyj:n tehtaan ja toimiston siirrossa Ylöjärvelle

Merus Power on kotimainen sähkönlaatu ja -varastointiratkaisuihin keskittynyt yhtiö. Toiminnan kasvaessa Merukselle syntyi tarve etsiä uusia toimitiloja, koska olemassa olevat tilat Nokialla eivät enää vastanneet toiminnan tarpeita ja olivat osittain epäkäytännölliset. Ennen Josconin astumista kuvioihin, Merus oli jo kartoittanut useita erityyppisiä toimitilavaihtoehtoja, joista etsittiin ratkaisua tuotannon toimivuuteen ja yhtiön tulevaisuuden tarpeisiin. Mutta miten tästä päästään eteenpäin ja miten toiminnan tarpeet sekä tilat saadaan kohtaamaan teknisiä lähtökohtia ajatellen? Minkälainen vuokrasopimus tulisi kohteelle laatia? Mitä muutoksia uusiin tiloihin pitäisi tehdä, ja mitä nämä kustantaisivat sekä kuka tällaisen hankkeen voisi viedä läpi? Tässä vaiheessa Joscon hyppäsi mukaan hankkeeseen!

Merukselle siirtyminen uusiin tiloihin oli iso askel, jolla tiedettiin olevan pitkällä tähtäimellä yhtiölle positiivisia vaikutuksia. Uusien tuotantotilojen suunnittelu tarpeen mukaiseksi, kasvua tukevaksi, toimialan erityispiirteet huomioiden sekä toimistotilojen muokkaus itselle sopiviksi olivat hankkeessa isossa roolissa. Meruksen puolelta hanketta lähti vetämään Meruksen talousjohtaja Rainer Antila yhdessä tiiminsä kanssa.

Merus on voimakkaassa kasvuvaiheessa ja oli ilmiselvää että Nokian tehtaamme oli käynyt meille liian pieneksi ja muuttaminen uusiin tilohin tuli välttämättömäksi. Tämän muutoksen toteutukseen tarvitsimme kokeneen ja asiantuntevan kumppanin, joka voisi tarjota laaja-alaista osaamista kiinteistön muutostöihin kertoo Rainer Antila.

– Rainer Antila, Merus Power Oyj CFO

Heti alkuvaiheessa Meruksella tunnistettiin tarve ammattitaitoiselle kiinteistöalan toimijalle, joka voisi olla tukena hankkeen monissa eri vaiheissa. Merus päätyi kumppanivalinnassaan Josconiin ja yhteistyö aloitettiinkin ripeästi vuokrasopimusneuvonannolla sekä muutostarpeiden ja alustavien rakennusteknisten kustannusten määrityksellä. Hyvin sujunut neuvonantoyhteistyö Josconin kanssa jatkui seuraavaksi muutosten suunnittelunohjauksen ja projektijohtamisen osalta. Tiloihin suunniteltiin mittavat muutos- ja saneeraustyöt, joiden myötä toiminta saatiin sovitettu tiloihin ajallaan. Lisäksi kiinteistön sähköverkko muokattiin vastaamaan energiasektorin järjestelmätoimittajan tarpeita, jossa Josconin sähkö- ja talotekninen osaaminen sekä yhteistyö suunnittelijoiden kanssa oli isossa asemassa. Projektoinnin lisäksi Joscon avusti Merusta myös ylläpitopalveluiden hankinnoissa laatien kattavat ylläpidon palvelupaketit kilpailutuksineen ja sopimuksineen kiinteistökohteelle.

Parasta Josconilla

1

Asiantuntijuus ja yhteistyökyvykkyys

2

Yhteistyöverkostot

3

Projektien eri vaiheiden yhteen sovittaminen ja aikataulutus

Lue lisää palveluista

Ammattilaisten laaja-alainen tuki avain onnistumiseen

Muutto uusiin tiloihin on ollut iso prosessi, joka on vaatinut valtavasti suunnittelua ja kovaa työtä. Muutos saatiin hoidettua sujuvasti ilman yrityksen tuotannolle aiheutuvia häiriöitä. Muutossa oleellista oli, että tämä ei näy asiakkaillemme vaan kaikki luvatut toimitukset pystytään hoitamaan ajallaan. Projekti sujui suunnitelmien mukaisesti ja olemme erittäin tyytyväisiä uusiin tiloihimme ja näiden mahdollistamaan liiketoiminnan kasvuun. Joscon toi hankkeen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen kiinteistöalan erityistä osaamista sekä kokemusta. Projektijohdon ammattitaitoinen tuki auttoi Meruksen omaa tiimiä keskittymään tehtaan omien erityistarpeiden suunnitteluun ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen Merus Powerin toimitusjohtaja Kari Tuomala toteaa.

 

Josconin laaja palvelukonsepti todellisessa koetuksessa

Meruksen hanke oli Josconille oiva päänavaus isoihin ja vaativiin teollisuuspuolen hankkeisiin ja samalla koetinkivi lähes koko palveluportfolion käytöstä toteaa Josconin toimitusjohtaja ja hankkeen projektipäällikkö Joni Härkönen. Meruksen hankkeessa Joscon osallistui niin vuokrasopimusneuvonantoon, projektin suunnitteluun- ja kustannuslaskentaan, suunnittelunohjaukseen ja projektinjohtoon sekä ylläpitopalveluiden hankintaan.

Josconin palvelukokonaisuudella ja laajan kumppaniverkoston avulla saimme Merukselle tuotettua monipuolisiin tarpeisiin laadukkaat palvelut.

” On hyvin monenlaisia ja eri lähtökohdista liikkeelle lähteviä hankkeita, joista Meruksen toimitilahanke ei monimuotoisuudessaan näytellyt missään kohdassa helpointa. Yhteistyön merkitystä ei voi kylliksi korostaa koko projektin osalta. Tiedämme, että onnistuimme hankkeessa hyvin ja näemme konseptimme istuvan erinomaisesti eri toimialueille myös jatkossa. Tästä on erittäin hyvä jatkaa yrityksemme kasvutarinaa seuraaviin hankkeisiin”.

– Joni Härkönen, Joscon Oy Toimitusjohtaja

Josconilta saatiin korvaamaton apu. Yhteistyö Josconin kanssa oli sujuvaa ja heidän ammatitaitonsa tuli selvästi esiin projektin aikana. Olimme erittäin tyytyväisiä projektin kulkuun ja valitsemaamme kumppaniin.

– Rainer Antila, Merus Power Oyj CFO

Lue lisää Merus Power Oyj:stä: www.meruspower.com

Merus Power


Merus Power

Merus Power Oyj – Neuvonantopalvelut

Merus Power Oyj Neuvonantopalvelut: Kokonaisvaltaista neuvonantoa ja hankejohtamista asiakkaan tarpeet tunnistaen. Lue referenssistä yhteistyöstä.

Alma Media Oyj tilahallintopalvelut

Alma Media Oyj tilahallintopalvelut: Laadukasta toimitila- ja hankejohtamista asiakkaan ja käyttäjän tarpeet tunnistaen. Lue referenssistä yhteistyöstä.

© Joscon Oy 2024
× Ota yhteyttä