Talotekniikan LVIAS-suunnittelu


Kiinteistöjen tekniikkasuunnittelu edellyttää nykyisin yhä useampien kokonaisuuksien hallintaa ja huomiointia.

Tarjoamme asiakkaillemme ymmärryksen suunnittelun tarpeeseen ja tarpeenmukaisuuteen. Lähtökohtamme on ymmärtää hankkeissamme koko kiinteistön arvonmuodostumisen ketju.

Kiinteistöjen nykyaikainen tekniikkasuunnittelu on muutakin kuin vain suunnittelua

Talotekniikkasuunnittelumme tuottaa tarvittavat LVIASJ-suunnitelmat, jonka lisäksi laadimme tarpeen mukaisesti niin energiatodistukset kuin neuvonannot energiatehokkaisiin ratkaisuihin kiinteistöjen kehittämiseksi.

Kokemuksemme pohjalta tarjoamme myös apua yhteistyökumppaneillemme teknisten suunnitelmien toteuttamisessa sekä ratkaisujen hakemisessa heidän omiin hankkeisiinsa. Näemme suunnittelun osana laajempaa yhteistyötä eri sidosryhmien ja hankkeiden välillä.

Toimintamme lähtökohta on huomioida aina suunnittelun tarpeenmukaisuus. Tämän ymmärtäminen koostuu kiinteistön arvon muodostumisesta sekä käyttäjän tarpeiden yhteensovittamisesta. Haastamme suunnittelussa hankkeen eri osapuolia miettimään, voidaanko joitakin asioita tehdä totutusta poiketen. Tällä tavoin on mahdollista tunnistaa ja huomioida ne osatekijät, joiden avulla voidaan saavuttaa sama lopputulos kustannustehokkaammin vaihtoehdoin energiatehokkuudesta ja tavoitetasoista tinkimättä.

Koska ymmärrämme hankkeen kokonaisketjun muodostumisen, osaamme ohjata asiakkaan toimintaa suuntaan, jossa toimiva aikataulunhallinta huomioidaan tärkeänä osana kokonaistoteutusta.


Palvelumme kattaa muun muuassa seuraavia kokonaisuuksia

  • Talotekniikkasuunnittelun LVIAS-suunnittelu
  • Energiasimuloinnit dynaamisella laskentaohjelmistolla
  • Talotekniikkasuunnittelun aikataulutus ja aikatauluohjaaminen
  • Taloteknisten muutostyötarpeiden selvittäminen
  • Määrälaskentaluetteloiden laatiminen
  • Tarpeen mukainen suunnittelu
  • Energiatodistusten laadinta
  • Talotekniikkahankkeiden kilpailuttaminen ja sopimusten laadinnat

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

© Joscon Oy 2024
× Ota yhteyttä