Talotekniikkavalvonta


Laadukas kiinteistön muutostyö sisältää oikeaoppisen talotekniikan ja rakennustekniikan valvonnan. Lähtökohtamme on tunnistaa hankkeen lähtötilanne ja olla asiakkaamme tukena aina alkumetrien suunnittelun ohjauksesta toteutuksen valvontaan asti.

Olemme tukenanne kiinteistön suunnittelun ohjauksesta hankkeen luovutukseen saakka

Suunnittelun ohjauksen myötä kykenemme tunnistamaan kiinteistön lähtötilanteen ja ohjaamaan suunnittelijoiden työtä oikeaan suuntaan asiakkaan tarpeet huomioiden. Tekninen suunnittelu ja sen ymmärtäminen valvonnassa vaikuttavat merkittävästi laadukkaaseen lopputulokseen.

Valvonnassa kustannusten tunnistaminen on avainasemassa, ja sitä tukevat niin ammattitaitoinen kiinteistöjohtaminen kuin talotekniikkasuunnittelu. Laadimme asiakkaillemme tarpeen mukaiset ja selkeät valvontaraportit sekä puutumme mahdollisiin puutteellisuuksiin tai suunnitelmamuutoksiin hankkeen aikana.

Erityinen arvo asiakkaillemme muodostuu ketjun kokonaisymmärryksestä sen jokaisessa vaiheessa. Olemme tunnettuja siitä, että ymmärrämme kiinteistön arvonmuodostamisen ketjun ja osaamme siirtää tiedon myös kustannusten arviointiin.

Hankekohtaiset erot ovat merkittäviä, eivätkä ne synny vain talouden parametrien kautta tarkasteltuna. Kiinteistöt ja niissä viihtyminen on yksilökohtaista – se on hyvä lähtökohta hankkeen toteuttamisen ymmärtämiseksi. Hanke ei koskaan pääty vastaanottoon, vaan se jatkuu tyytyväisen asiakkaan saamana laadukkaana palveluna ja yhteistyön jatkumisena.


Talotekniikkavalvontamme kattaa

  • Projektin valvontatehtävät
  • Hankkeen suunnittelun ohjauksen
  • Raportoinnin
  • Kustannusohjauksen
  • Selvitysten laadinnan ja muuttuviin tilanteisiin reagoinnit

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

© Joscon Oy 2024
× Ota yhteyttä