Kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpidon auditointi


Koska kiinteistöt ovat yksilöitä, tulee niitä huoltaa laadullisesti ja kokonaisvaltaisesti parhaalla mahdollisella osaamisella ja taidolla.

Tarkastamme kohteen nykyisen tilanteen, arvioimme teknisen kunnon ja huollettavuuden

Mikä on omistamasi tai hallinnoimasi kiinteistön todellinen tilanne? Millaisia kustannuksia on odotettavissa vuosien saatossa? Onko jotain laadullisia asioita, joita voisi tehdä toisin tai parantaa kokonaisuutta? Edellä olevat kysymykset ovat osa auditointikokonaisuutta ja tarpeen kartoittamista.

Tuotamme asiakkaillemme laadukkaat kiinteistöjen auditointipalvelut, joissa tarkastamme kohteen nykyisen tilanteen, arvioimme kiinteistön teknisen kunnon ja huollettavuuden. Perinteisistä kiinteistöauditoinneista poiketen voimme sovittaessa tehdä tarpeen mukaisen kartoituksen kiinteistön tekniseen dokumentaatioon, sopimusmaailmaan sekä antaa neuvoa tilojen kehittämiseen.

Auditointimme lähtökohtana ei ole vain kiertää kohde läpi valokuvaten, vaan luoda asiakkaalle kokonaisvaltainen ymmärrys miksi ja mihin seuraavaksi tulisi panostaa. Auditoinnin tarkoitus ei myöskään ole etsiä virheitä, vaan antaa myös apua niin omistajalle kuin huoltohenkilöstölle puuttua asioihin ennakoivasti ja huolellisesti.

Auditointimme on aina räätälöitävissä tarpeeseen pohjautuen, on kyse sitten esimerkiksi kiinteistön due diligence -projektista, ylläpidon laatutason arvioinnista tai rakennusteknisestä selvityksestä hankekehitykseen liittyvänä tarpeena.


Tuotamme asiakkaillemme

  • Kiinteistön tekninen kartoitus
  • Kiinteistön ylläpitotason laadullinen selvitys ja kartoitus
  • Kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelmat ja CAPEX-arvioinnit
  • Energia-asioiden huomioiminen ja selvitystyöt
  • Kiinteistöjen kehityssuunnitelmien laadinnat
  • Huoltosopimusten ja palvelukuvausten arvioinnit
  • Huoltoyhtiöden ohjaaminen huoltotehtävien suorittamisessa
  • Vuosisuunnitelmien laadinnat

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Jarno Lintunen
Liiketoimintajohtaja, osakas
© Joscon Oy 2024
× Ota yhteyttä