Kiinteistöjen CAPEX- ja OPEX-suunnitelmat


Kiinteistöjen ammattimainen hoitaminen ja tulevaisuuteen varautuminen vaativat ammattitaitoista johtamista, osaamista ja suunnitelmanmukaisuutta. Me tuotamme asiakkaillemme palveluna kiinteistöjen teknisten tarpeiden määrittämiset niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä.

Kiinteistöjen huoltaminen on tärkein osa-alue työympäristön toimivuuden sekä viihtyvyyden osalta

Pitkän kokemuksen pohjalta pystymme hyvin nopeasti antamaan alustavan arvion kiinteistön nykytilanteesta sekä mahdollisten aiemmin laadittujen suunnitelmien paikkansa pitävyydestä.

Autamme asiakkaitamme ymmärtämään niin ylläpidossa, vuokrauksessa kuin kiinteistöjen kaupallisissa neuvottelutilanteissa kiinteistöhoidon taustoja ja tarpeenmukaisuuksia.

OPEX – Kiinteistöjen ylläpitokustannukset

Kiinteistöjen huoltaminen on tärkein osa-alue työympäristön toimivuuden sekä viihtyvyyden osalta. Ylläpidon kustannuksissa säästäminen väärässä paikassa tulee pidemmän päälle kalliiksi ja yllättäviä kustannuksia on varmuudella tiedossa. Tunnistamme eri kiinteistökohteiden tarpeet, suunnittelemme huoltokohteiden huoltovaatimukset ja varmistamme kiinteistöjen määräaikaistarkistusten ja -huoltojen ajantasaisuudet. Lisäksi laadimme kiinteistöille tarpeen mukaiset ylläpitokustannusten arvioinnit budjetointien tueksi. Erityisesti viimeaikaiset energiakustannusten nousut aiheuttavat epävarmuutta, jonka helpottamiseksi me pystymme antamaan ammattimaisen osaamisemme. Arviointien ja tarkistusten ansiosta vältytään isommilta kustannuksilta seuraavassa vaiheessa.

CAPEX – Kiinteistöjen pitkäntähtäimen suunnitelmat (PTS)

Laadimme kiinteistöille pitkän tähtäimen suunnitelmat, kartoitamme kiinteistöt ja ohjaamme kiinteistöjen korjaustyöt alkavaksi oikeaan aikaan. Kiinteistöjen korjaustöillä on iso merkitys. Väärään aikaan suoritettu korjaustyö aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Korjaustyön suunnittelussa ja arvioinnissa on osattava ottaa huomioon, miten rakennustöiden ja talotekniikkatöiden suunnittelu ja kustannukset vaikuttavat työkokonaisuuteen.


Tuotamme asiakkaillemme

  • Kiinteistötekniset selvitykset
  • OPEX-kustannusten arvioinnit ja suunnitelmien laadinnat
  • CAPEX-kustannusten arvioinnit ja selvitykset
  • Selkeät raportoinnit budjetointien tueksi

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Jarno Lintunen
Liiketoimintajohtaja, osakas
© Joscon Oy 2024
× Ota yhteyttä